Munhåla och tänder

tanderAlla behöver ha en god munhygien. Det är bra att gå på undersökning regelbundet hos tandhygienist eller tandläkare för att upptäcka eventuella problem i tid. 

Risken för tandköttsinflammation och tandlossning är större hos personer med diabetes typ 1 som under lång tid har blodsocker långt över målområdet. Risken för infektioner i munnen kan också öka. Läs mer på 1177 om tandlossning.

När blodsocker och HbA1c är närmare målområdet minskar riskerna.

Skrivet av: Sam Nordfeldt, barnläk, BUP, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Granskat senast av: Camilla Arnmark, sjuksköt, Barnklin, Vrinnevisjukhuset, Norrköping, Ann-Marie Sandström, sjuksköt, Barn- och ungdomssjukhuset US Linköping, Petter Sande, dietist, Barn- och ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå