Njurar

njurarVi har två njurar som renar vårt blod och bildar urin. 
I urinen utsöndras kroppens överskott av vatten, salter och slaggprodukter. Njurarna bidrar också till reglering av blodtrycket.

Protein kan börja läcka till urinen
Högt blodsocker under lång tid kan vara en orsak till att njurens små blodkärl skadas. Då läcker protein ut från blodkärlen till urinen, först i små och senare i större mängder.

När blodsocker och HbA1c är närmare målområdet minskar riskerna för njurskador.

Kolla med urinprov på sjukhuset
Första tecknet på njurskada är protein som läcker ut i urinen, så kallad mikroalbuminuri. Detta urinprov bör göras minst en gång per år. Om det har börjat läcka protein kan du minska risken för större njurskador genom att ha blodsocker närmare målområdet och ta blodtrycksmedicin.

Om blodsockret fortsätter ligga högt under mycket lång tid kan njurarna till sist sluta fungera. Då behöver man rena blodet med dialysmaskin på sjukhus flera gånger i veckan, eller om möjligt få en annan människas njure.

Skrivet av: Sam Nordfeldt, barnläk, BUP, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Granskat senast av: Camilla Arnmark, sjuksköt, Barnklin, Vrinnevisjukhuset, Norrköping, Ann-Marie Sandström, sjuksköt, Barn- och ungdomssjukhuset US Linköping, Petter Sande, dietist, Barn- och ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå