...diabetes och ADHD slåss och förstärker varandra!

”Diabetes och ADHD blir som ett inbördeskrig i mig, de slåss och förstärker varandra!”

I en svensk forskningsstudie var milda exekutiva problem, klara inlärningsproblem och klara minnesproblem vanligare hos personer med högt HbA1c. Forskare berättar mer på diabetesportalen.se

Några av de så kallade exekutiva funktionerna i hjärnan är planeringsförmåga, uppmärksamhet, impulskontroll, problemlösningsförmåga och arbetsminne. De kan liknas vid en personlig assistent som hjälper oss ha koll i vardagen.

Hjärnans exekutiva funktioner kan vara nedsatta om du har svårigheter inom ADHD eller autism området, men också tillfälligt om du har en depression. Det brukar märkas och gör det ofta svårare att lyckas i behandlingen av diabetes typ 1. Då behöver du få mer stöd. Det är också bra att kontakta en specialistmottagning inom Barn- och ungdomspsykiatri för att kolla och få rätt hjälp.

Senast uppdaterad onsdag, 17 Maj 2017

Skriv ut