Fick du diabetes senaste 6 mån och är över 12 år?

Forskargrupper i olika länder fortsätter att pröva diabetesvaccinet Diamyd (GAD-alum) på olika sätt. Det är samma vaccin som tidigare verkat lovande men i de första kontrollerade studierna inte visat tillräcklig effekt.

En svensk forskargrupp har börjat pröva ett nytt sätt där man gett vaccinet som injektion i en lymfkörtel. Deltagarna fick också ta extra D-vitamin. En första pilotstudie med 12 deltagare har gått bra under 6 månader, och nu har en internationell kontrollerad studie startat. Läs mer på Diabetesportalen. 

I nuläget söker forskargruppen deltagare till en kontrollerad studie av vaccinet Diamyd (GAD-alum) direkt i lymfkörtel i kombination med intag av D-vitamin. I studien utvärderas behandlingens effekt på den kvarvarande förmågan att bilda insulin.

Forskarna söker 80 deltagare i åldrarna 12-24 år som fått diabetes typ 1 under det senaste halvåret. 
På länken nedan ser du sjukhus som deltar, kontaktuppgifter samt information från forskargruppen.
Läs mer på http://www.diagnode-2.com/se

I en kontrollerad studie jämförs en grupp som får aktivt vaccin med en kontrollgrupp som inte får vaccinet. Det är ofta först när studien är klar som forskarna får veta vilken grupp någon tillhört.