Ny klassificering av diabetes

Föredrag 33 min av Emma Ahlqvist, forskare Diabetes och Endokrinologi, Lunds universitet, april 2018. En rad olika frågor och svar tas upp.

Det nya idag handlar främst om olika diabetes typ 2 sjukdomar. 

Men Emmas forskargrupp ska i närtid försöka fördjupa analysen även inom diabetes typ 1, berättar hon vid 29 min. Planen är att analysera data från studien "BDD" - Bättre Diabetes Diagnos, där barn och unga i hela Sverige medverkat under många år.

Stort tack till Emma och alla barn och unga med familjer, vårdpersonal och forskare som bidrar till att ta fram ny kunskap!

En film från Lunds Universitet, Diabetesportalen