• Start
  • Fakta & råd
  • Hjälpmedel

Blodsockermätare

meter

Blodsockermätare lämnas ut på mottagningen.

Det finns många olika blodsockermätare. Varje landsting/region har ett sortiment av upphandlade mätare och blodteststickor som sjuksköterskan skriver ut. De är utvalda för att passa olika behov.

Sortimenten förnyas regelbundet i samverkan med förskrivare och brukare, och kan se olika ut beroende på var man bor.

Kontrollera utgångsdatum på teststickorna ibland så de inte blir för gamla.

På de lokala teamsidorna kan det finnas information om sortiment och länkar till produkter.

Det finns mätare som också kan mäta ketoner (syror) i blodet, med särskilda stickor. Läs mer om ketonförgiftning.

Man kan också mäta blodsockret kontinuerligt över flera dygn. Fråga diabetestamet om möjligheterna där du bor.

Skrivet av: Lena Hanberger, sjuksköt, Barnklin, US Linköping
Granskat senast av: Elisabet Westman, dietist, Britt-Marie Holmqvist, barnläk, Barn- och ungdomssjukhuset US Linköping, Margareta Berggren, sjuksköt, Barn- och ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå