• Start
  • Fakta & råd
  • Hjälpmedel

Nedladdning / dagbok

nedladdning blodsocker mätare värden dagbok kurva blodsockerprofil diasend diabetes barn ungdom

Bra att ladda ner alla värden och titta på mönster
Det ger överblick att ladda ner värden från mätare och ev. insulinpump i en mjukvara hemma. Efter överenskommelse kan detta delas med diabetesteamet, till exempel med tjänsten Diasend.
Du kan komplettera med en dagbok som du får på mottagningen.

Nedladdning/dagbok gör det lättare att hålla koll och dra slutsatser om vad som händer i behandlingen.
Det är bra att en gång i veckan ta ställning till blodsockermönstret den gångna veckan. Behöver insulindoser justeras? Eller är det måltiderna som behöver ändras?

Alla värden är viktiga att ha med för att kunna dra rätt slutsatser. De är också ett viktigt underlag vid diskussion med läkaren eller diabetessjuksköterskan.

Skrivet av: Lena Hanberger, sjuksköt, Barnklin, US Linköping
Granskat senast av: Elisabet Westman, dietist, Britt-Marie Holmqvist, barnläk, Barn- och ungdomssjukhuset US Linköping, Margareta Berggren, sjuksköt, Barn- och ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå