• Start
  • Fakta & råd
  • Hjälpmedel

Dosräknare

Med hjälp av dosräknaren som finns på startsidan diabit.se och i mobilversion kan du

  • Beräkna insulindos till mängden kolhydrat i maten
  • Beräkna korrigeringsdos för att sänka blodsockret
  • Beräkna totaldos för samtidig kolhydratdos och korrigeringsdos

Den är avsedd för insulindoser från 1 E och uppåt. För doser under 1 E krävs fler decimaler.

Kvot + 500-regel + 100-regel
Dosräknare

Dosräknaren i mobilversion finns här
Du kan ha dosräknaren som app - så skapar du en genväg på skärmen i mobilen.


RÄKNA UT INSULINDOS MED KVOT

Kolhydratkvot är en siffra som säger hur många gram kolhydrater som en enhet insulin beräknas ta hand om. Kvoterna är tumregler för att beräkna hur mycket direktverkande insulin du i teorin behöver till en viss mängd kolhydrater. 

Kvoter kan vara olika till exempel för frukost och huvudmål, och olika mellan individer. Du kan pröva dig fram till vilka kvoter som för tillfället fungerar.

Läs mer under kolhydraträkning

Hur räknar jag ut en dos med kvot i räknaren?

1. Ange kolhydratkvot överst
2. Välj önskad kvot
3. Välj mängd kolhydrater


RÄKNA UT INSULINDOS MED 500- eller 330-REGELN
Även 500-regeln och 330-regeln till frukost används till att dosera insulin baserat på kolhydraträkning. De är grova tumregler för hur mycket direktverkande insulin man i teorin behöver till en viss mängd kolhydrater.

På dagen kan du pröva med 500-regeln. 
Till frukost ca kl 06-10 kan du prova med 330-regeln, då hormonpåverkan ökar insulinbehovet på morgonen för de flesta. Det nationella vårdprogrammet föreslår 330-regeln, som ger ca 50 % större insulinmängd än 500-regeln. Alternativt finns en 350-regel som ger ca 43 % större insulinmängd än 500-regeln. 

Man kan också räkna fram kvoter från egen erfarenhet, se kolhydraträkning.

Hur räknar jag ut en dos med 500 / 330 -regel i räknaren?
1. Välj regel i räknaren
2. Välj mängd kolhydrater.
3. Välj total dygnsmängd insulin. Räkna ihop ALLT insulin som tas under ett dygn.
Exempel: 
Anna har 24 E basinsulin + 26 E måltidsinsulin. Hon anger 50 E dygnsdos


RÄKNA UT KORRIGERINGSDOS / SÄNKNINGSDOS MED 100-REGELN
100-regeln kallas en tumregel för dosering av extra insulin. Du kan använda 100-regeln när blodsockret är högre än målvärdet och minst två timmar har gått efter föregående dos. Extradosen kallas för sänkningsdos eller korrigeringsdos, och får vara högst 10% av kroppsvikten.

Hur räknar jag ut en sänkningsdos i räknaren?
1. Välj hur stor sänkning av blodsockret som önskas. 
2. Välj total dygnsmängd insulin. Räkna ihop ALLT insulin som tas under ett dygn.

Tänk på att

  • Ge högst 10 % av kroppsvikten (enheter insulin) som extrados
    • Max 1 enhet insulin per 10 kg kroppsvikt
  • Minst två timmar ska gå innan man ger nästa extrados utan mat.

Exempel: 
Anna vill sänka från 12 till 6 mmol/L. Hon väljer 6 Mmol/L sänkning under 100-regel extra dos.
Anna har 24 E basinsulin + 26 E måltidsinsulin. Hon väljer 50 E dygnsdos.


Om det inte går bra

Ge inte upp - ring diabetesteamet eller använd 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Dosräknaren utvecklas efter idéer från våra brukare och vårdpersonal - första version 140226, dagens version 170303.
Lämna gärna feedback - tyck till nedan!

Skrivet av: Sam Nordfeldt, barnläk, BUP, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Granskat senast av: Elisabet Westman, dietist, Britt-Marie Holmqvist, barnläk, Barn- och ungdomssjukhuset US Linköping, Margareta Berggren, sjuksköt, Barn- och ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå