• Start
  • Fakta & råd
  • Hjälpmedel

Hantera hjälpmedel

Kostnaderna för hjälpmedel vid diabetes typ 1 är stora. Det är bra att använda dem med förnuft och ta ansvar för det material man har fått. För vissa hjälpmedel skrivs därför kontrakt där det framgår vad som gäller vid skada och förlust. Se över era försäkringar med tanke på om oturen är framme.

Några tips:

  • Kolla utgångsdatum och använd produkter i rätt ordning med hänsyn till utgångsdatum.
  • Stickor är känsliga för fukt - kom ihåg att sätta på locket på burken.
  • Om du byter blodsockerapparat - gör slut på gamla stickor först.


Hantera förbrukat material

  • På apotek finns gula kanylburkar med bra lock. När burken är full lämnas den till apotek eller särskild avfallshantering. Mjölkkartonger eller PET flaskor kan vara alternativ.
  • Avfallshantering kan skilja sig åt mellan kommuner. Ta reda på vad som gäller i din kommun - hitta kontaktuppgifter
  • Gamla glukosmätare hanteras som elektronikavfall. Ta ut batteriet först.

Skrivet av: Lena Hanberger, sjuksköt, Barnklin, US Linköping 
Granskat senast av: Elisabet Westman, dietist, Britt-Marie Holmqvist, barnläk, Barn- och ungdomssjukhuset US Linköping, Margareta Berggren, sjuksköt, Barn- och ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå