• Start
  • Fakta & råd
  • Hjälpmedel

Hjälpmedel

diabetes liten pojke hjälpmedel behandling cgm

Här finns allmän information om hjälpmedel. På de lokala teamsidorna kan det finnas mer information om sortiment och länkar till produkter.

Exempel på vanliga hjälpmedel är blodsockermätare, blodketonmätare, teststickor och blodprovstagare med lancetter. Insulinpenna, injektionsnålar, I-port, insulinpump och system för glukosmätning som FGM, CGM med tillbehör är också hjälpmedel.

Då den tekniska utvecklingen är snabb kan det ha tillkommit nya funktioner och produkter som ännu inte finns nämnda här.

Utvalda hjälpmedel upphandlas av din region/landsting
Diabetessjuksköterskan skriver ut upphandlade hjälpmedel som är kostnadsfria för brukarna. Inom varje landsting/region finns ett upphandlat sortiment som ska användas i första hand. Sortimentet förnyas regelbundet i samverkan med förskrivare och brukare, och kan se olika ut beroende på var man bor.

Nya produkter testas först på vuxna
Nya produkter testas i olika steg, först på vuxna. Kvalitetskrav måste uppfyllas för att produkter ska godkännas och komma med i upphandlingar. För att få information om olika hjälpmedel är det bra att själv fråga och vara nyfiken.

Förnya hjälpmedel
Diabetesteamet berättar hur man får nya hjälpmedel. Tar något hjälpmedel slut innan nästa besök på mottagningen kan man ta kontakt genom 1177 Vårdguidens e-tjänster

Skrivet av: Lena Hanberger, sjuksköt, Barnklin, US Linköping
Granskat senast av: Elisabet Westman, dietist, Britt-Marie Holmqvist, barnläk, Barn- och ungdomssjukhuset US Linköping, Margareta Berggren, sjuksköt, Barn- och ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå