• Start
  • Fakta & råd
  • Hjälpmedel

Insulinpennor

penna

Ett vanligt sätt att ge kroppen insulin är med insulinpenna. På pennan sätter man en tunn engångsnål, s k pennkanyl.

Det finns flera företag som tillverkar insulin och insulinpennor. Vissa insulinsorter passar till vissa pennor. Några pennor har minne och kan visa senast givna dos.

Man kan hämta aktuell information om de olika pennorna på företagens hemsidor.

Skrivet av: Lena Hanberger, sjuksköt, Barnklin, US Linköping 
Granskat senast av: Elisabet Westman, dietist, Britt-Marie Holmqvist, barnläk, Barn- och ungdomssjukhuset US Linköping, Margareta Berggren, sjuksköt, Barn- och ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå