• Start
  • Fakta & råd
  • Hjälpmedel

Insulinpump

accu check kombo barn fjärr dagis 2018 ny

En batteridriven insulinpump kan tillföra insulin kontinuerligt dygnet runt genom en tunn plastslang och en nål i underhudsfettet. Pumpen kan programmeras att ge direktverkande insulin timme för timme som motsvarar basinsulin med penna. Med pumpen ger man också måltidsdoser (bolusdoser) med samma insulinsort.

Man kan ha en insulinpump i fickan. Det finns också olika väskor, kläder och fästen för insulinpumpar. Det finns även en slangfri pump som man fäster direkt på kroppen.

Det finns fördelar och nackdelar med insulinpump jämfört med insulinpenna. Man måste själv, i samråd med sitt diabetesteam, komma fram till vad som passar bäst - pump eller penna. Läkaren ansvarar för behandlingen.

Fördelar med insulinpump
Fördelar kan vara att man alltid har insulinet med sig och det kan vara lättare att ge insulin i rätt dos till måltiderna. Pumpen kan ge dosförslag baserat på kolhydratmängd och aktuellt blosdsocker. Måltidsinsulinet kan ges på olika sätt; man kan välja att ge en viss andel av dosen direkt och resten under en eller flera timmar. Det kan vara bra om man äter en längre måltid eller en måltid som innehåller mycket mer fett eller protein (fest, julmiddag, pizza etc). Med insulinpump behövs färre stick än med penna. Man byter nål, slang och insulinampull några gånger i veckan.

Nackdelar
Om pumpen slutar fungera finns det risk för utveckling av farlig ketonförgiftning (syraförgiftning, ketoacidos). Om avbrottet varar mer än två timmar finns nästan inget insulin kvar i kroppen och blodsockret stiger snabbt. Det är därför nödvändigt att mäta blodsockret regelbundet. Man ska också ha en mätare för ketoner i blodet. En ketonförgiftning kan utvecklas snabbt vid avbrott i insulintillförseln.

När det bestämts att påbörja behandling med insulinpump väljs modell. På de lokala teamsidorna kan det finnas information om aktuella insulinpumpar. Både den som ska använda pumpen och föräldrar behöver ett par utbildningstillfällen om insulinpumpens olika funktioner och hur man agerar i olika situationer. Man kan även hämta information om pumpar från företagens hemsidor.

Hos diabetessköterskan kan du alltid få personliga råd och information. Fråga gärna diabetessköterskan om olika hjälpmedel!

Skrivet av: Lena Hanberger, sjuksköt, Barnklin, US Linköping 
Granskat senast av: Elisabet Westman, dietist, Britt-Marie Holmqvist, barnläk, Barn- och ungdomssjukhuset US Linköping, Margareta Berggren, sjuksköt, Barn- och ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå