Kontinuerlig glukosmätning

Fgm libre flash kontinuerlig glukosmätare diabetes typ 1 barn ungdom blodsocker

Det är bra att mäta glukosnivån under hela dygnet, flera dygn i sträck. Det kan du göra med en liten sensor som du fäster i huden på lämpligt ställe. Det kallas kontinuerlig glukosmätning (CGM) och den nyaste tekniken kallas Flash glukosmätning (FGM). Det är sockerhalten i vävnadsvätska under huden man mäter. Den speglar blodsockret ganska väl.

Vid snabbt svängande blodsocker finns en fördröjning. Om sockervärdet inte stämmer med det förväntade bör fingerstick tas!

Glukossensorer mäter sockerhalten väldigt ofta och kan visa sockervärdet som en kurva. De kan visa ett medelvärde och om sockervärdet är på väg upp eller ner. Det bra att notera händelser som påverkar blodsockret, som sjukdom, semester, annorlunda måltid eller kraftig aktivitet. På så vis kan man lära sig hur olika faktorer påverkar och förstå mer.

CGM
Exempel på CGM system är Dexcom, Navigator, Guardian Connect (för Iphone)
Med CGM kan larmgränser läggas in efter behov. CGM kalibreras med fingerstick 2 ggr/dygn.

FGM
Exempelvis Freestyle libre består av en sensor som mäter sockerhalten i vävnadsvätska och en scanner som du läser av med. Varje scanning ger ett aktuellt glukosvärde, de senaste 8 timmarnas kurva och en pil som visar åt vilket håll glukosvärdet är på väg. Scanningen kan göras hur många gånger som helst, vilket kan vara en fördel både för de som tar väldigt mycket prover och de som sällan tar blodprover.

Ditt diabetesteam kan berätta mer.

Skrivet av: Lena Hanberger, sjuksköt, Barnklin, US Linköping 
Granskat senast av: Elisabet Westman, dietist, Britt-Marie Holmqvist, barnläk, Barn- och ungdomssjukhuset US Linköping, Margareta Berggren, sjuksköt, Barn- och ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå