Insulin

insulin intro sidan

Insulin sänker blodsockret och är livsnödvändigt. Du som har diabetes typ 1 tar insulin med penna eller pump. Insulin doseras i enheter (E).

Alla insulinsorter sänker blodsockret men effekten varar olika länge

  • Basinsulin är medellångverkande (ex. Insulatard, Humulin NPH) eller långverkande (ex. Lantus, Abasaglar, Levemir, Tresiba).
  • Måltidsinsulin som är direktverkande (ex. Apidra, Humalog, Novorapid) eller snabbverkande (ex. Actrapid, Humulin Regular).
  • Blandningar av bas- och måltidsinsulin (ex. Novomix, Humalogmix).

Skrivet av: Lena Hanberger, sjuksköt, Barn- och ungdomssjukhuset, US Linköping 
Granskat senast av: Helena Källsholm, dietist, Barnklin, Vrinnevisjukhuset, Norrköping; Lena Hanberger, sjuksköt, Caroline Törnqvist, dietist, Barn- och ungdomssjukhuset, US Linköping,