Måltidsinsulin

bas maltidsinsulin

Du som har diabetes typ 1 behöver måltidsinsulin till nästan allt du äter. De flesta behöver ungefär lika mycket måltidsinsulin och basinsulin per dygn.

Om olika sorters måltidsinsulin

Det är främst kolhydratmängden i maten som styr insulinbehovet. Läs mer i avsnitten om mat. Diabetesteamet lär ut hur du uppskattar mängden kolhydrater i maten.

Skrivet av: Lena Hanberger, sjuksköt, Barn- och ungdomssjukhuset, US Linköping 
Granskat senast av: Helena Källsholm, dietist, Barnklin, Vrinnevisjukhuset, Norrköping; Lena Hanberger, sjuksköt, Caroline Törnqvist, dietist, Barn- och ungdomssjukhuset, US Linköping,