• Start
  • Fakta & råd
  • Leva med diabetes typ 1

Leva med diabetes typ 1

maltid trygghet skola

Livet blir annorlunda eftersom du behöver ta blodprov och insulin flera gånger varje dag. Precis som andra behöver du äta bra mat vid regelbundna tider. En bra planering gör det lättare att hålla blodsockret inom målvärdena. Ibland behöver du korrigera höga blodsockervärden och ibland behandlar du lågt blodsocker.

Livet med diabetes typ 1 innebär en del utmaningar. Under uppväxten behöver du få mycket stöd från närstående och andra vuxna i omgivningen. Med tiden blir du expert på din sjukdom. 

Läs mer i det här avsnittet
Se också ungdiabetes.se

Skrivet av: Sam Nordfeldt, barnläk, BUP, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Granskat senast av: Elisabeth Jelleryd, dietist, ALB, Karolinska sjukhuset, Stockholm, Eva Isacson, diabetessjuksköt, Lena Hanberger, sjuksköt, Barn- och ungdomssjukhuset, US Linköping.