Mat

maltid trygghet skola

När du fått diabetes typ 1 rekommenderas samma mat som till alla barn och ungdomar. Det är viktigt att maten får vara ett glädjeämne i livet, oavsett om du har diabetes eller inte.

Du har nytta av att lära mer om hur innehållet i olika sorters mat påverkar kroppen och blodsockret. Kunskap och erfarenhet ger dig större frihet att kunna hantera din diabetes på ett bra sätt.

Skrivet av: Kerstin Ramfelt, dietist, Barnklin, Ryhov Jönköping
Granskat senast av: Britt-Marie Holmqvist, barnläk, Barn- och ungdomssjukhuset, US Linköping, Rosita Ilvered, sjuksköt, Barnklin, Ryhov Jönköping, Karin Lindau, dietist, ALB, Karolinska sjukhuset, Stockholm