• Start
 • Fakta & råd
 • Vad är diabetes typ 1?

Mål för vården

Diabetesteamet har flera mål för vården:
 • Att du mår bra och kan leva ett bra liv med normal tillväxt och utveckling
 • En god blodsockerbalans för att minska risken för följdsjukdomar i ögon, njurar, hjärta och nerver
 • Förhindra att du drabbas av allvarligt lågt blodsocker eller syraförgiftning

 • Blodsockermål
  • före maten mellan 4 och 6 mmol/l
  • 2 tim efter påbörjad måltid mellan 4 och 8 mmol/l
  • före och under natten mellan 4 och 6 mmol/l

 • HbA1c mål
  • Ett bra HbA1c mål att sträva mot är 48 mmol/mol - utan att du ofta får lågt blodsocker, och utan att du får allvarligt lågt blodsocker. Detta mål föreslås i det nationella vårdprogrammet.
Diabetesteamets uppgift är att ge kunskap, stöd och utvärdering så att du och din familj själva kan uppnå dessa mål.

Kvalitetsregister

I samband med insjuknandet anmäls du till det nationella barndiabetesregistret SWEDIABKIDS. Uppgifter om bland annat ålder, längd, vikt, typ av insulinbehandling, HbA1c och ögonbottenfoto registreras kontinuerligt. Detta underlättar uppföljning av behandlingsresultat och att provtagningsrutiner följs. Kvalitetsregistret ger också möjlighet att jämföra vård och vårdresultat med andra kliniker och riksgenomsnittet.
 
Skrivet av: Lena Hanberger, sjuksköt, Barnklin, US Linköping
Granskat senast av: Camilla Arnmark, diabetessjuksköt, Barnklin, Vrinnevisjukhuset Norrköping, Eva Isacson, diabetessjuksköt, Lena Hanberger, sjuksköt, Barn- och ungdomssjukhuset, US Linköping, Johanna Larsson, barnläk, Johan Gyllensvärd, ST-läk, Barnklin, Ryhov Jönköping