• Start
  • Fakta & råd
  • Vad är diabetes typ 1?

Vad är diabetes typ 1?

diabetes typ 1 blodsocker barn unga vuxna insulin ketoner socker blod HbA1c betaceller ketoacidos diabit.se Diabit
 
Flera sjukdomar kallas för diabetes
Flera olika sjukdomar som leder till högt blodsocker kallas diabetes. Det är viktigt att skilja på Typ 1 och Typ 2 diabetes. Det finns också olika varianter och blandformer.
 
Typ 1 diabetes beror på insulinbrist
Typ 1 diabetes beror på insulinbrist och behandlas alltid med insulin. Betacellerna i bukspottkörteln som framställer insulin har förstörts av kroppens immunförsvar. Man vet inte vad som startar denna process, men flera saker kan samverka, som arv, snabb tillväxt och virusinfektioner - läs mer.
 
Utan insulin stannar sockret kvar i blodet - blodsockret blir för högt. En del socker rinner då ut i urinen och drar med sig vatten. Man kissar mycket, förlorar vätska och blir törstig.
 
Kroppen behöver mat för att fungera. Kolhydraterna i maten bryts ned till socker som är kroppens bränsle. För att sockret ska komma in i kroppens celler behövs hormonet insulin. Insulin är som en nyckel som öppnar dörren till de olika cellerna, så att socker kan komma in.
Om cellerna inte får socker som energi förbränner de fett istället. Som avfallsprodukt bildas ketoner (syror) i kroppen. Det kan leda till ketoacidos (syraförgiftning) och diabeteskoma, ett akut livshotande tillstånd med ökad mängd syror i blodet.

Diabetes typ 1 kan ses som en livets orättvisa och är ingens fel. Omfattande forskning har hittills inte visat något sätt att undvika sjukdomen. Man får inte typ 1 diabetes av "dåliga matvanor" eller av att äta godis.

Typ 1 har ibland kallats barndiabetes men kan börja när som helst, även hos vuxna. Symtomen är trötthet, stora urinmängder, ökad törst, kräkningar, viktnedgång och kanske dimsyn. Hos mindre barn går insjuknandet snabbt, ibland på bara några dagar. Akuta blodprov och urinprov visar hög sockerhalt. 

Varje år insjuknar 800-900 barn under 18 år i Sverige i typ 1 diabetes och ännu fler vuxna. Typ 1 har ökat under de senaste 20 åren. Omkring 7 500 barn under 18 år och drygt 50 000 vuxna lever med typ 1 i Sverige. 

Typ 2 diabetes är en annan sjukdom
Typ 2 har tidigare kallats för åldersdiabetes och är fortfarande ovanligt bland barn i Sverige. Blodsockret är högt även då - men sjukdomsmekanismer, orsaker och behandling är annorlunda. 
Läs mer på 1177 Vårdguiden om Typ 2 diabetes.
 
Skrivet av: Sam Nordfeldt, barnläk, med dr, BUP-klin, US Linköping
Granskat senast av: Elisabeth Jelleryd, dietist, ALB, Karolinska sjukhuset, Stockholm, Eva Isacson, diabetessjuksköt, Lena Hanberger, sjuksköt, Barn- och ungdomssjukhuset, US Linköping.