Infektioner

Öka insulindoserna när du är sjuk
Infektion ger ökad stress i kroppen, särskilt vid feber. Då ökar utsöndringen av stresshormoner som cortisol och glukagon, som höjer blodsockret. Samtidigt kanske du äter mindre och rör dig mindre. Det är därför viktigt att öka insulindoserna vid feber fastän man äter mindre.

Det är också viktigt att få i sig kolhydrater vid sjukdom. Frukt, glass eller söt dryck kan då vara alternativ till vanlig mat.
Sträva efter normalt blodsocker vid sjukdom och följ blodsockret noga.

Riktmärke vid feber
Feber kan kräva 25-50% mer av både basinsulin och måltidsinsulin, och ibland ännu mer.

Exempel 
Ella har 12 enheter måltidsinsulin till lunch. Hon kan vid feber behöva öka dosen med 3-6 enheter, till 15-18 enheter.
Kalle har 20 enheter basinsulin till kvällen. Han kan vid feber behöva öka dosen med 5-10 enheter, till 25-30 enheter.

Var observant på symptom på ketonförgiftning (ketoacidos, syraförgiftning).

Skrivet av: Sam Nordfeldt, barnläk, BUP, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Granskat senast av: Elisabet Westman, dietist, Britt-Marie Holmqvist, barnläk, Barn- och ungdomssjukhuset US Linköping,
Margareta Berggren, sjuksköt, Barn- och ungdomscentrum Norrlands Universitetssjukhus, Umeå