Kroppsvikt

Insulindoserna behöver ändras ofta när du växer
När du växer och vikten ökar behövs efterhand större insulindoser. Under puberteten behöver insulindoserna ökas ännu mer när tillväxten sätter fart. När tillväxten avtar i slutet av puberteten behöver doserna minskas.

För hög insulindos leder till viktökning, särskilt hos flickor i puberteten. Om du ökar för mycket i vikt kan det bero på matens mängd eller innehåll, småätande, för lite motion och/eller fel inställda insulindoser.

Bra att äta regelbundet, välja långsam mat och motionera

Övervikt och fetma medför stora hälsorisker för alla. Vid diabetes typ 1 tillkommer diabetessjukdomens risker. Det finns mycket att vinna på längre sikt med att undvika övervikt. Behandlingen brukar också bli lättare eftersom insulinkänsligheten ökar när övervikten minskar. 

Det är lättare att hålla lagom vikt genom att äta regelbundet och välja mat som tas upp långsamt. Motion bidrar till normal insulinkänslighet och aptitreglering. Be dietisten om hjälp när du behöver råd.

Sök hjälp om du får ätstörningar

Unga med diabetes typ 1 kan ibland få svårt att äta som andra. En del börjar äta för mycket och kräks efteråt. Andra äter allt mindre. Det finns hjälp att få, så ta kontakt gärna med BUP så snart som möjligt.

Läs på UMO.se om ätstörningar

Skrivet av: Sam Nordfeldt, barnläk, BUP, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Granskat senast av: Elisabet Westman, dietist, Britt-Marie Holmqvist, barnläk, Barn- och ungdomssjukhuset US Linköping,
Margareta Berggren, sjuksköt, Barn- och ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå