Tobak och snus

Tobaksprodukter är så skadliga för hälsan att de har varningstexter och många miljöer i samhället är rökfria. Rökning ökar risken för skador i blodkärlen.

Läs om rökning på UMO.se

Se vad som händer i kroppen när man röker

Om du både har diabetes typ 1 och röker så ökar riskerna för följdsjukdomar väldigt mycket.

När man är ung är det inte alltid lätt att inse hur de val man gör kommer att påverka framtiden. Man kanske känner sig mer eller mindre odödlig, och lever ofta för stunden. Men det här är jätteviktigt för alla unga, för det gäller möjligheten till ett gott och långt liv. Därför behöver närstående till unga med diabetes typ 1 på alla sätt uppmuntra och stötta valet att inte röka.

Planera för att sluta med tobak - och undvik att börja

Har du börjat röka gäller det att planera för att sluta. Kan du inte sluta just nu gäller det att minska. Det är bra att välja realistiska mål och gå mot dem. Varje minskning är värdefull. 

Snus är inget alternativ till rökning. Nikotin som finns i både röktobak och snus drar ihop blodkärlen. En prilla anses ge samma nikotinmängd som tre cigaretter. Ex tre prillor om dagen = 10 cigaretters nikotinmängd.

Tips för att sluta

Skrivet av: Sam Nordfeldt, barnläk, BUP, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Granskat senast av: Elisabet Westman, dietist, Britt-Marie Holmqvist, barnläk, Barn- och ungdomssjukhuset US Linköping, Margareta Berggren, sjuksköt, Barn- och ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå